Accueil  ♪  Articles  ♪  Oeuvres de Grieg  ♪  Agenda  ♪  Liens  ♪  Contact

OEUVRES DE GRIEG

Oeuvres avec numéro d'opus
Oeuvres avec numéro EG
Classement par genre

Den syngende Menighed EG122 (1860)

TEXTE (Nikolai Grundtvig)

Guds Menighed, syng for vor Skaber i Løn!
Engle synge med, Engle syne med.
Han gav os til Frelser sin eenbaarne Søn.
Saa liflig lege vi for vor Herre!

Slaa Harpen, du fromme Salmist paa Jord!
Strengen er af Guld, Strengen er af Guld.
For Jesus, vor Konge, Guds levende Ord!
Saa liflig lege vi for vor Herre!

Da høres de glødende Tungers Røst,
Aanden er os nær, Aanden er os nær.
Som bringer os altid den evige Trøst.
Saa liflig lege vi for vor Herre!