Accueil  ♪  Articles  ♪  Oeuvres de Grieg  ♪  Agenda  ♪  Liens  ♪  Contact

OEUVRES DE GRIEG

Oeuvres avec numéro d'opus
Oeuvres avec numéro EG
Classement par genre

Claras Sang EG124 (1864)

TEXTE (Benjamin Johan Feddersen)

Jeg priser vort ringe, vort fattige Tag,
Indtil jeg har fundet den Rette;
I Hytten hos Steffens blev aldrig en Dag
Formørked ved Kiv og ved Trætte.

Hvad hjælper vel Rigdom, naar Barmen er fuld
Af Angst og ulægelig Smerte,
Hvad hjælper mig Stakkel det blændende Guld,
Naar det ligger som Bly paa mit Hjerte.

Den Rige kan skaffe sig Vadmel og Skind
Om Vintren, naar Stormerne tude,
Men Solstraalen trænger desbedere ind
Igjennem vor knækkede Rude.

Og hvis jeg skal ofre min Frihed og Fred
Og binde mig fast til en Anden,
Jeg gifter mig ikke medmindre jeg ved,
At jeg selv har lidt Godhed for Manden.