Accueil  ♪  Articles  ♪  Oeuvres de Grieg  ♪  Agenda  ♪  Liens  ♪  Contact

OEUVRES DE GRIEG

Oeuvres avec numéro d'opus
Oeuvres avec numéro EG
Classement par genre

Til Generalkonsul Chr. Tønsberg EG 136 (1873)

TEXTE (Johan Bøgh)

Du sidder i Mindets Lund og ser tilbage, du Gamle.
Nu har du en fredet Stund, nu kan du det Svundne samle:
det suser omkring i boltrende Ring og nynner en Sang, vil du høre?

Den klinger med Fjeldslaats Klang, du kjender nok Melodien,
saamangen en Gut den sang en Kveldsstund paa Sæterstien,
fra Fjeld og fra Fjord i manende Ord den tegner et "Folkelivsbilled".

Men Sangen voxer i Magt, frem nye Billeder rinder;
da staar i en fager Pagt med Landets sejrende Minder:
dit freidige Mod i Breschen jo stod da Folket fik "Norges Historie".

Den gaar med en Understøm af dybe, dirrende Stænge,
som tolker en Ungdomsdrøm, du drømte fagert og længe:
af Elsk til vort Land du tappert holdt Stand begeistret i Gjerningens Yrke.

Men hvad der i Kvæld gir Skin, og tænder os Festens Kjærte,
det gaar fra dit lyse Sind; det slaar i det varme Hjærte.
Vi som staar dig nær, vi ved hvad du er i Kjærlighed, Troskab og Sandhed.

Du sidder i Mindets Lund, og ser tilbage du Gamle;
i Kvældens dæmrende Stund de svundne Minder sig samle!
Gid Kvældsstundens Fred for Alt det du stred end længe dit Sind maate kvæge.