Accueil  ♪  Articles  ♪  Oeuvres de Grieg  ♪  Agenda  ♪  Liens  ♪  Contact

OEUVRES DE GRIEG

Oeuvres avec numéro d'opus
Oeuvres avec numéro EG
Classement par genre

Den hvide, røde Rose EG 137 (1873)

TEXTE (Bjørnstjerne Bjørnson)

Den hvide, røde Rose,
Saa kaldtes Søstre to, ja to.
Den hvide var saa stille,
Den røde altid lo.
Men omvendt ble det siden, ja,
Thi saa kom Friertiden, ja.
Den hvide blev saa rød, saa rød,
Den røde blev saa hvid.

Thi ham den røde elsked,
Ham vilde Far ej ha, ej ha.
Men ham den hvide elsked,
Han fik på Timen ja.
Den røde, ak, hun falmer, ja,
Med Suk og Graad og Salmer, ja.
Den hvide blev saa rød, saa rød,
Den røde blev saa hvid.

Nej, saa blev Far, Skam, bange,
Og maatte til med ja, aa ja!
Og saa klang glade Sange
Til Bryllupsskud, Hurra!
Og snart sprang mindre Roser, ja,
Paa Sko og bitte Hoser, ja.
Den rødes, de var hvide, men
Den hvides alle rød'!