Accueil  ♪  Articles  ♪  Oeuvres de Grieg  ♪  Agenda  ♪  Liens  ♪  Contact

OEUVRES DE GRIEG

Oeuvres avec numéro d'opus
Oeuvres avec numéro EG
Classement par genre

Jenta EG 141 (1880)

TEXTE (Aasmund Olavsson Vinje)

Ver ikkje so modlaus, unge jenta,
og tak ikkje livet hardt,
du tarv ikkje længe på guten venta;
med eldande auga bjart,
kjem han vel til deg snart
femnande i ein fart.

Livet er rikt, i rosor det ringas,
du ser mot eit draumfullt land;
men hjarta må roleg i bringa tvingas
med heile sin ungdoms brand,
teiande om det fann
den som det varmest vann.

Livet og håpet kan aldrig ljuga,
når det er av rette gjerd:
om draumen med svevnen for sol må fljuga,
du tankar i dagen fær,
smilande då du ler,
hugsande draumen kjær.

Skulde du lysti og leiken tapa
med ungdomsblomen på kinn;
for verdi du kan deg ein himil skapa:
du meire og meire vinn,
berre deg sjølv du finn,
betre enn guten din.