Accueil  ♪  Articles  ♪  Oeuvres de Grieg  ♪  Agenda  ♪  Liens  ♪  Contact

OEUVRES DE GRIEG

Oeuvres avec numéro d'opus
Oeuvres avec numéro EG
Classement par genre

Du retter tidt dit Øjepar EG 148 (1889)

TEXTE (Holger Drachmann)

Du retter tidt dit Øjepar
så spørgende mod mit:
Om ikke snart jeg svarer Dig
hvorledes jeg dog klarer mig
trods alle onde Rygter, som stedse om mig gaa?
Ja, Kære, Du skal vide det,
men først maa Du forstaa:
At ovenover Skyerne er Himlen altid blaa.

Det er blant Hoben altid Had
mod ham, som sidder højt;
man føler derved tydeligt,
og det er saa fortrydeligt
hvor lidt man selv kan magte, hvor lavt man selv maa gaa.
Saa sanker man et Rygebaal
og tænder Ild derpaa.
Men ovenover Skyerne er Himlen altid blaa.

Det er en egen Virakduft
som hvirvler mod mig op.
I Skyer Røgen slynger sig,
et Kor om Baalet synger mig
en Takkesang, en Hilsen, en Pris, som kan forslaa.
Den ryger ret infamt, den Halm,
det stinker fælt, det Straa:
men ovenover Skyerne er Himlen altid blaa.

Jeg sidder som jeg altid sad:
jeg sidder højt tilvejrs;
jeg lader Røgen sprede sig,
jeg lader Banden kede sig;
de mærker dog omsider, de kan mig ikke naa.
Ja, Kære, saadan sidder jeg
og smiler ad de Smaa:
jeg sidder over Skyerne, hvor Himlen den er blaa.