Accueil  ♪  Articles  ♪  Oeuvres de Grieg  ♪  Agenda  ♪  Liens  ♪  Contact

OEUVRES DE GRIEG

Oeuvres avec numéro d'opus
Oeuvres avec numéro EG
Classement par genre

Valgsang EG 149 (1868)

TEXTE (Bjørnstjerne Bjørnson)

Hvad siger de dog om dig, du evig unge mor?
At du er bleven hærtat, om dig de dette tror?
At du er bleven hærtat og er ej bedre værd;
Din ære og din frihed er i de svenske sværd,
Det siger de om dig? dig selv du råder ej?
Men, vet du, det er derfor jeg holder så av dig.

Hvad gjør de også mot dig, du evig unge mor?
De tør ej tro, de frygter, at faren er for stor,
De krænker dine love, de åpner dine hjæm,
Så andre ind kan træde, og dele magt med dem.
De tør ej tro på dig og heller ej på sig?
Men, vet du, det er derfor jeg holder så av dig.

For var du så fuldkommen, så lykkelig og stor,
Som vi dig alle undte, du evig unge mor,
Ja, var du så fuldkommen, som den jeg nævner ej,
Da var der ingen fare, du trængte ikke mig.
Men her er åpnet vej, du trænger også mig,
Og vet du, det er derfor jeg holder så av dig.

Du ser dig om iblandt os, du evig unge mor,
Hvormange har du med dig, hvormange mon som tror?
"Er jeg en frifødt kvinne, er blankt mit løveskjold?
Er jeg en hærtat kvinne og nu i svenske-vold?"
Det spørsmål gir du mig, så det, det avgjør jeg, –
Ja, vet du, det er derfor jeg holder så av dig.

Jeg er nu bare liten, men du, du gjør mig stor,
når så du roper på mig, du evig unge mor.
Da er det som jeg kjenner at magt har også jeg,
og at så fri som du blir, så fri blir også jeg,
så fri blir også jeg og tusen efter mig,
ja, vet du, det er derfor jeg holder så av dig.