Accueil  ♪  Articles  ♪  Oeuvres de Grieg  ♪  Agenda  ♪  Liens  ♪  Contact

OEUVRES DE GRIEG

Oeuvres avec numéro d'opus
Oeuvres avec numéro EG
Classement par genre

Fædrelandssang EG 151

TEXTE (John Paulsen)

En hytte simpelt tjeldet vi har til odel fåt.
Dog stuen under fjeldet vi normænd liker godt.
Den står i jøkelrammen med havets sprøit om fod,
og fjeld og sjø tilsammen gir gutten kraft og mod.

Vor far har tømret væggen og kranset husets tag;
men vi har plantet hæggen på tunet og heist flag.
Og vi har dyrket vangen og givet gården skik,
for under frihedssangen så let vårt arbeid gik.

En dobbelt kraft fik armen når det "For Norge" hed,
og dobbelt mod fik barmen, når vi for hende stred.
For hende ud vi seiled, så hendes ry gjenlød.
De fjerne vande speiled med sitren flagets glød.

Men stedse dog vor snekke fra fjernet droges hjem.
Der stod jo fjeldets række med sol på fonnens bræm.
Det stod en blåøi'd jente og lokkede på lur
med alt det barndomskendte i skog, i elv og ur.

Da signed vi det høie, det stærke, milde land,
hvis store vemods-øie ei barnet glemme kan.
Thi elsket er vort Norge, der hviler far og mor,
og kjæmpehougen hvisker sit sagn langs fjeld og fjord.