Accueil  ♪  Articles  ♪  Oeuvres de Grieg  ♪  Agenda  ♪  Liens  ♪  Contact

OEUVRES DE GRIEG

Oeuvres avec numéro d'opus
Oeuvres avec numéro EG
Classement par genre

Romances et ballades sur des poésies de Andreas Munch op.9
Romanser og ballader til Digte af Andreas Munch op.9

  • Harpen [C3-F4]
  • Vuggesang [B2-D#4]
    (version pour piano seul, voir op.41 Nr.1)
  • Solnedgang [B2-C4]
  • Udfarten [C3-G4]

TEXTES (Andreas Munch)

1. Harpen
Et Sagn nu mig drages til Minde:
En Dame ved Harpen sad
De hvide Fingre lod rinde
Igjennem Strengenes Rad.

De svulmende Toner hun bøjed'
Sammen til Enhedsklang,
Og kunstrigt dem slynged' og føjed'
Til sin bevægede Sang.

Den trofaste Ridder stille
Ved hendes Fødder laa,
Og hørte Tonerne trille
Og kunde dem bedst forstaa.

De klaged', de jubled' jo alle
Om Kjærligheds Sorg og Lyst,
Han følte dem sammen falde
Dybt i sit eget Bryst.

Det var i Afskedsstunden,
De sadde tilsammen saa,
Naar Morgenen var oprunden,
Han maatte i Langfærd gaa.

Og hør, du Hjertenskjære,
Mit Ord du vel mærke paa:
Jeg ved, at min Sjæl maa være
Hvor du monne Harpen slaa.

2. Vuggesang
Sov min Søn, o slumre sødt!
Endnu gaar din Vugge blødt,
Ak, skjøndt Hun, dig Livet gav,
Ligger i den kolde Grav.

Kan ej vaage ved din Blund,
Kysser ej din Rosenmund,
Fanger ej dit første Smil
Fik dig kun Dødens Pil.

Sov min Søn, dog blidelig!
Fader sidder end hos dig,
Vugger dig med uvant Fod,
Skjærmer dig med Liv og Blod.

Ensomt er det om ham nu,
Livet ham en Kval og Gru,
Sorgens hele tunge Last
Bærer han for dig dog fast.

Aldrig skal din Morgen lyst
Mørknes af hans tunge Dyst,
Aldrig skal dit glade Blik
Se hans bitre Taaredrik.

Sov min Glut, en Slummer sød!
Trives vel, du Liv af Død!
Fader har jo ene dig;
Ak, saa er han endnu rig.

Føler end din Moder nær
I dit milde Uskyldsskjær.
Er det hende, som du ser
Naar du sødt i Søvne ler?

Fader selv kan intet se,
Intet uden Dødens Ve,
Kun din spæde Haand igjen
Hjælper ham udover den.

Sov, min Søn, o slumre sødt!
Endnu gaar din Vugge blødt,
Ak! skjønt Hun, dig Livet gav,
Ligger i den kolde Grav.

3. Solnedgang
Nu daler Solen sagte ned
Bag Aasens fjerne Skove,
Og sender gulrød Aftenfred,
Ud over Eng og Vove.
En sød vemodig Hvisken gaar,
Igjennem Birkens Blade
Om nattens Mulm, som forestaar
Og vil sin Favn oplade.

Hvor Dagens Afskedstaare mild
Paa Blomst og Straa nu falder!
Konvolvens Kalk sig lukker til,
Som endt er dens Livsensalder.
Nu tie alle Fugle smaa,
Og Dalen stille grunder
Ved hvad der nu skal følge paa
Naar Sol gaar ganske under.

Frygt ei min Sjæl, sænk dig kun ned
I Nattens Dyb mot Solen
Derfra opvælder Kjærlighed
Som Duft fra Natviolen.
Hvor Lysets Kilde gaar forud,
Did kan du trøstig følge,
Og lade Nattens dybe Skrud
Din hede Længsel dølge.

4. Udfarten
Det var en dæmrende Sommernat,
Et Skib laa tæt under Ø,
Hvor dunkle Lunde og hængende Krat
Sig speiled i klaren Sø.

Alt gik en forfriskende Morgenluft
Igjennem den stille Nat,
Og Søens Aande og Græsets Duft
Sødt havde sig sammensat.

Det dunkle Skib endnu roligt laa,
Dets Master mod Himlen stod
Dog havde det alt beredt sig paa
At sprede sin Vinge god.

Thi naar Dagens første Gyldenbud
Sit Skjær over Aasen gav,
Da skulde det stævne af Fjorden ud,
Mod det vilde, det fremmede Hav.

Og se! Paa Dækket forventingsfuld
Min unge Hustru sad;
Hun var saa fager, hun var saa huld
Som den rød mende Rosens Blad.

Hun havde sin Haand i min ømt lagt
Mens ud i det Fjerne hun saa
Hendes Drøm var nu til Gjerning bragt:
Vi skulde til sammen gaa

Langt over Hav til fremmede Kyst
Til Sydens deilige Land,
vi skulde vandre i Ungdomslyst
Ved Arnos, ved Tiberens Strand.

For hende laa Livet saa morgen klart,
Saa daglangt, saa skjønhedsrigt
Hun svævede ud paa den herlige Fart
Som Dronningen i et Digt

Gud være lovet hun da ei saa
Ret dybt i Fremtiden ind:
Ej længe derefter hun stille laa
under Muld med hviden Kind.