Accueil  ♪  Articles  ♪  Oeuvres de Grieg  ♪  Agenda  ♪  Liens  ♪  Contact

OEUVRES DE GRIEG

Oeuvres avec numéro d'opus
Oeuvres avec numéro EG
Classement par genre

Cinq poèmes de John Paulsen op.26
Fem Dikt av John Paulsen op.26

  • Et Håb
  • Jeg reiste en deilig Sommerkvæld
  • Den ærgjerrige
  • Med en Primula veris
  • På Skogstien

TEXTES (John Paulsen)

1. Et Håb
Jeg kunde juble for alle Vinde
Min Glæde du! Vil man den forstå?
Nej, bedst jeg varsomt den lukker inde
Her oss mig selv i mit Hjertes Vrå.

Mit Hjerte brænder, det bæver, banker
I Takten, o, til en Jubelsang!
Mit Hoved gløder af Vårens Tanken,
Hvor vild og lystelig deres Gang!

Foran mit Øre det bruser, sjunger
Som Tonerne fra et Englekor.
Med tusind sladrende, søde Tunger,
Det røber mig, hvad i Fremtid bor.

Ak! tør jeg tro det! Jeg vil så gjerne.
Hvor Håbet flammer og kaster Skin!
Du fra det tause, det dunkle Fjerne
En Stjerne stråler og det er min!

2. Jeg reiste en deilig Sommerkveld
Jeg reiste en deilig Sommerkvæld
I gjennem en ensom Dal.
Så blankt stod Fjeldet ved Solfaldstid
Og blå var Fjorden og grøn hver Lid,
Mens Sommerluften og Birkeduften
Strøg om mig blid.

En rankvokst Jente med røde Bånd
Om Flettens vægtige Guld,
På Vangen sad med sit Strikketøj.
En Flok af Gjeder om hende fløj
Den Vogter stille mens Elv og Kilde
Gled uden Støj.

Hvad mon hun tænkte den Jente
Rank i Somrens drømmende Kvæld?
Alene, ene i Dalen trang!
Mon Længlsen ej over Fjeld sig svang?
Tys, Luren svarer! Mod Fjeldet
Farer en Vemodsklang.

3. Den Ærgjerrige
I Haven her du hvisked
Engang, jeg var dig kjær.
Nu ser du bort og tier:
Du elsker mig ej mer.

Du fulgte Ærens Stjerne
Og glemte Dalens Fred.
Du steg i gyldene Sale
Men jeg var ikke med!

Kan Æren vel opveje
Et Hjertes ømme Tro?
Alt har du nu, min Elskte,
Kun ikke Hjertes Ro!

Jeg skal ej for dig skygge
Din Stjernehimmels Hvælv.
Vel tabte jeg min Lykke;
Men du har tabt dig selv!

4. Med en Primula veris
Du Vårens milde, skjønne Barn,
Tag Vårens første Blomme,
Og kast den ej, fordi du ved,
At Somrens Roser komme.

Ak, vist er Somren lys og smuk
Og rig er Livets Høst,
Men Våren er den deiligste
Med Elskovs Leg og Lyst.

Og du og jeg, min ranke Mø,
Står jo i Vårens Rødme;
Så tag da min Blomst,
Men giv igjen dit unge Hjertes Sødme!

5. På Skogstien
Sig, husker du i Sommer,
Hvor her vi vandred tidt?
Hvert Blad var grønt som Håbet,
Hvert Vinddrag solskinsblidt.

Nu Løvet suser falmet
Henover blomstløs Jord,
Og i de nøgne Grene
Højt sukker Stormens Kor.

Ak, var det blot Naturen,
Som kold sig svøpte ind,
Men du, min Ven, du også
Som den har skifted Sind!